Helge E. Skaret

Født 1946, Telemark

Har jobbet i næringslivet i over 40 år. Parallelt i denne tiden ble det så nitide egenstudier om kunst og estetikk. Nå etter alle disse årene føles det helt naturlig og la maleriet overta som hovedfunksjon. Teste ut den maleriske motstand med dens muligheter og begrensninger. Har skrevet flere artikler vedrørende nye forbindelser mellom kunst, estetikk og næringsliv, samt også om flere kjente kunstnere. Spesielt inspirerende har dette vært i de siste årene, siden estetiske fag har blitt en naturlig del til lederutvikling. Eks. dramaturgi (den gode fortellingen), visualitet (den effektive kommunikasjon) og kreativitet (det nyskapende konsept).


Fra tanke til handling

For å oppfatte og forstå kunsten er det viktig å "overdrive" budskapet. Vi ser dette ikke minst i litteraturen, men også i billedkunsten. Tanken underveis i utførelsen av handlingen, er ikke alltid innkalkulert i beregningen på forhånd. Kunsten skaper nesten seg selv i en prosess. Teori og praksis har altså store forskjeller som vi også får oppleve direkte i vårt daglige arbeid. Billedkunstnere må også utføre og bruke begge kunnskapene, innøve den realistiske forestillingen om hva teorien bidrar med og hvilken slutt det endelige resultatet ble. Vi har altså kropp og sjel, hjerte og hjerne, tanke og handling, - motsetninger som former vår oppfattelse. Teori og praksis er to adskilte størrelser, som likevel må forenes på den beste måte for at resultatet skal bli bra. Utføre et maleri er nesten som et kombinasjonsspill. Tilføre nye elementer og teknikker. Omsette tanke til handling. Ta inn over seg at motstand gir styrke. Overmalte elementer gir ofte styrke til nye elementer. Handlingen må være basert på stanhaftighet, dristighet og ikke minst et kritisk blikk. Utgangspunktet for egne malerier er et sterkt ekspressivt uttrykk, for etter hvert å bli bearbeidet til en mer romantisk stil med sterkt preg av struktur og stoffelighet.


Følelsens visdom

I mangel av kunsthøyskole har det vært påkrevet å ta til seg den faglitteraturen som er tilgjengelig, og ikke minst har det blitt veiledning og inspirasjon av flere profesjonelle malere. Det viktigste likevel er å ha en bevisstgjøring til at ingen kraft er så endringsrettet som kunsten. Samtidskunsten er alltid i bevegelse, og som igjen bør gi inspirasjon og påvirkning for egne uttrykk. Alltid å gi seg selv nye utfordringer, stadig forsøke å tøye egne grenser. Det blir som i idrett, dyktighet kommer av trening, trening og atter trening. Målsetningen og fokus må være å lage sitt eget uttrykk, og derav også lage sitt eget "regnskap, en opplevelsebasert bunnlinje"
lebron 12 black infrared 6s Legend Blue 11s coach outlet online coach outlet online black infrared 6s black infrared 6s black infrared 6s beats by dre outlet jordan 14 black toe cheap oakley sunglasses legend blue 11s legend blue 11s lebron 12 black infrared 6s louis vuitton outlet Legend Blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue sac louis vuitton coach outlet online louis vuitton outlet coach outlet online jordan 11 legend blue beats by dre cheap louis vuitton outlet beats by dre outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s legend blue 11s beats by dre black friday jordan 6 black infrared coach black friday coach factory outlet michael kors outlet legend blue 11s uggs black friday black infrared 6s